Przedmioty

Przedmioty

Program naszych zajęć został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych,a także średnich. Jest on zgodny z programem nauczania MEN oraz uwzględnia realizację podstawowych treści programowych. Nasze zajęcia mają na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka, matematyki, fizyki oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości lub niezrozumienia ważnych zagadnień tematycznych. W naszej ofercie prowadzimy zajęcia z:

  • Języka angielskiego
  • Matematyki
  • Fizyki
  • Chemii
Język angielski
Język angielski

Matematyka
Matematyka

Fizyka
Fizyka

Facebook